Dodanie do 24 hod pri objednávke do 11:00

Podmienky ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

ŠPERK HOLÍČ, s. r. o., Bernolákova 11, 908 51 Holíč, IČO: 47444592

 • tel.: 034 / 668 2153

 • mobil: 0907 / 787 744

 • eshop@sperkholic.sk

Online predaj: E-shop

Spracovanie osobných údajov je možné rozdeliť na dva účely:

1./ Účel zobrazenia webovej stránky e-shopu

Pri zobrazení webovej stránky e-shopu vo vašom zariadení internetový prehliadač automaticky nášmu serveru zašle údaje:

 • IP adresa zariadenia,

 • navštívená URL e-shopu,

 • odkiaľ za akej webovej stránky aplikácie bol prístup uskutočnený,

 • vami použitý prehliadač (softvér na vašom zariadení), typ OS,

 • názov poskytovateľa internetového pripojenia, DNS záznam k IP.

 • tieto údaje sú uložené aj v Logových súboroch serveru.

Právny základ:

 • Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – oprávnený záujem.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

 • Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

 • 90 dní, potom dôjde ka automatickému vymazaniu.

 

2./ Účel plnenia kúpnej zmluvy

Pre účel plnenia zmluvy spracúvame osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy a plnenie povinností a realizáciu práv zo zmluvy:

 • Meno, priezvisko,

 • fakturačná a dodacia adresa,

 • fakturačné a dodacie údaje,

 • emailová adresa,

 • telefónne číslo.

Právny základ:

 • Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov– zmluvný vzťah.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

 • Vaše osobné údaje v našom mene spracovávajú subdodávatelia – Slovenská pošta a doručovacie spoločnosti. Doručovacie spoločnosti sú zmluvne viazané podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica spracováva osobné údaje v rozsahu v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

 • Osobné údaje sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt.